Όροι Χρήσης

Γενικά

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του Toxotis-Sport.gr από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του Toxotis-Sport.gr, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη/ χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

1. Εταιρικό προφίλ

Ο παρών ιστότοπος, Toxotis-Sport.gr, είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης Φανή Απ. Παπατσαρούχα, Α.Φ.Μ. 079612118, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 122054706000, με αντικείμενο την εμπορία αθλητικών ειδών. Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη (Καραολή και Δημητρίου 235, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 56431, τηλ.: +30 2310.662775, e-mail.: epik@toxotis-sport.gr), που στο εξής θα καλείται η «Toxotis-Sport».

Επιδίωξη της Toxotis-Sport είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες της Toxotis-Sport, όσο και σε όλους τους χρήστες του internet, να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που αυτή προσφέρει, να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά, καθώς και να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη που θα τους διευκολύνει στις αγορές τους.


2. Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από τον ιστότοπο Toxotis-Sport.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Toxotis-Sport και προστατεύονται, κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, λήψη (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Toxotis-Sport ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, που αντιπροσωπεύουν την Toxotis-Sport, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της και προστατεύονται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνισή και έκθεση τους στον παρόντα ιστότοπο της Toxotis-Sport και τις ιστοσελίδες του δεν θα πρέπει, κατά κανένα τρόπο, να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.


3. Πολιτική προσωπικών δεδομένων

Τα φυσικά πρόσωπα, που επισκέπτονται τον ιστότοπο Toxotis-Sport.gr, μπορούν να πλοηγούνται στην ιστοσελίδα του και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του είτε ως απλοί επισκέπτες είτε ως εγγεγραμμένοι χρήστες και για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων εξ αιτίας της πρόσβασης αυτής ισχύει η παρούσα πολιτική. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, να παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα και/ή να στείλουν email στο Toxotis-Sport.gr

Ο ιστότοπος Toxotis-Sport.gr συλλέγει τρεις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του: (1) στοιχεία που ο επισκέπτης δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από τον ιστότοπο της Toxotis-Sport, (2) στοιχεία που ο χρήστης δίνει κατά την εγγραφή του ως χρήστης είτε στα πλαίσια καταχώρισης κάποιας παραγγελίας είτε ανεξάρτητα από αυτή και (3) στοιχεία που ο επισκέπτης δίνει προς τον σκοπό επικοινωνίας της Toxotis-Sport μαζί του.

3.1. Νομιμότητα και Σκοπός της Επεξεργασίας, Ενημέρωση και Επικαιροποίηση Δεδομένων

H Toxotis-Sport είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του, η οποία συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΚ (ΓΚΠΔ) και τη σχετική εθνική νομοθεσία.

Η Toxotis-Sport ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου της τα κάτωθι:

3.1.1. Για την επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών για τον σκοπό της πλοήγησης στο περιεχόμενο και των ηλεκτρονικών αγορών στον ιστότοπο της, η Toxotis-Sport στηρίζεται στις εξής νόμιμες βάσεις:

 • Εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6.1.β ΓΚΠΔ): Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης από απόσταση και να μπορεί ο πελάτης να ολοκληρώσει την παραγγελία του στο Toxotis-Sport.gr είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, που παρέχονται από τον ίδιο κατά την καταχώριση της παραγγελίας του στη σχετική φόρμα καταχώρισης παραγγελίας και η καταγραφή και παρακολούθηση της συναλλαγής του. Σκοπός της βασικής αυτής επεξεργασίας των δεδομένων του είναι ακριβώς η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων από την Toxotis-Sport προς αυτόν, αναφορικά με τα στάδια της διεκπεραίωσης αυτής μέχρι την τελική παράδοσή της στο χώρο επιλογής του, καθώς και η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του σε κάθε αναγκαία περίπτωση. Η δημιουργία λογαριασμού χρήστη και τα δεδομένα που παρέχει ο επισκέπτης κατά τη διαδικασία αυτή διευκολύνουν την εμπειρία πλοήγησης του στον παρόντα ιστότοπο, μέσω της απομνημόνευσης των προσωπικών του στοιχείων, των στοιχείων επικοινωνίας κλπ. για μελλοντικές αγορές, καθώς και των πληροφορίων που αφορούν τις συντελεσθείσες εκ μέρους του αγορές κλπ.. Τέλος, τα δεδομένα που καταχωρεί ο επισκέπτης συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Επικοινωνίας αποσκοπούν στην ζητούμενη από τον ίδιο επικοινωνία της Toxotis-Sport μαζί του.
 • Έννομα συμφέροντα (άρθρο 6.1.στ ΓΚΠΔ): Κάποιας μορφής επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών της Toxotis-Sport, τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης ή κακής χρήσης, την τυχόν συνεργασία με δικαστικές και ρυθμιστικές αρχές. Επίσης, για την τακτική ενημέρωση του χρήστη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της χρήσης του Toxotis-Sport.gr, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Toxotis-Sport στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους σχέσης (άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006) και εφόσον o χρήστης δεν αντιτάσσεται σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τα προϊόντα της Toxotis-Sport ή/και προσφορές ή/και διαγωνισμούς, την επικοινωνία για την διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της προς τους χρήστες της, καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες της και την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών.
 • Έννομη υποχρέωση (άρθρο 6.1.γ ΓΚΠΔ): κάποια δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών διατηρούνται για τη συμμόρφωση της Toxotis-Sport στις απαιτήσεις της φορολογικής νομοθεσίας (φορολογικοί, λογιστικοί σκοποί).

3.1.2. Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και επικαιροποίησης των προσωπικών του δεδομένων. Τυχόν αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που έχει δηλώσει με την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Toxotis-Sport για την καλύτερη εξυπηρέτηση του, γνωστοποιείται το συντομότερο στην Toxotis-Sport.

3.2. Επεξεργασία και είδος προσωπικών δεδομένων – Δικαιώματα επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών

3.2.1. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Ο επισκέπτης του on-line καταστήματος της Toxotis-Sport, που προβαίνει σε ηλεκτρονικές αγορές μέσω αυτού, προκειμένου να ολοκληρώσει μία ηλεκτρονική παραγγελία, θα πρέπει να καταχωρίσει τα ζητούμενα στη σχετική φόρμα παραγγελίας προσωπικά του δεδομένα. Σε μια τέτοια περίπτωση, on-line αγοράς, η Toxotis-Sport θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/πελάτη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά την καταχώριση της παραγγελίας. Όποιος επισκέπτης δημιουργεί λογαριασμό χρήστη (user account) στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, είτε στα πλαίσια καταχώρισης κάποιας ηλεκτρονικής παραγγελίας είτε ανεξάρτητα με αυτήν, καταχωρεί στη σχετική φόρμα τα προσωπικά δεδομένα του, που θα διατηρούνται στα αρχεία της Toxotis-Sport μέχρι αυτός να ζητήσει την διαγραφή τους. Ο χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλλει ή να διορθώσει τα δεδομένα του, κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του στο Toxotis-Sport.gr με το όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης του (password).

3.2.2. Είδος Προσωπικών Δεδομένων: Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει να παρέχει κάθε επισκέπτης/χρήστης, προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (Toxotis-Sport.gr) της Toxotis-Sport και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της είναι τα εξής: το πλήρες ονοματεπώνυμο του, η διεύθυνση του, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του, τα στοιχεία του παραλήπτη σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από τον επισκέπτη/χρήστη.

Επιπλέον των ανωτέρω, η Toxotis-Sport συλλέγει και αποθηκεύει επίσης τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, όσον αφορά τους χρήστες της ηλεκτρονικής σελίδας της: ιστορικό παραγγελιών, τη συχνότητα επισκέψεων, τα προϊόντα που παρέμειναν στο καλάθι προτού ολοκληρωθεί κάποια παραγγελία, τα αποτελέσματα συμμετοχής τους σε τυχόν προωθητικές ενέργειες («Πόντοι επιβράβευσης» κλπ.).

Σε περίπτωση, που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών σε τρίτο πρόσωπο, εκτός από τον επισκέπτη/χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην Toxotis-Sport, για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό των σχετικών προϊόντων, και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της Toxotis-Sport.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Toxotis-Sport παρέχει απόλυτη ασφάλεια στις συναλλαγές των επισκεπτών/χρηστών της. Οι συναλλαγές τους με χρήση πιστωτική κάρτας υποβάλλονται σε διαδικασία κρυπτογράφησης. Η Toxotis-Sport μέσω του παρόντος ιστοτόπου, Toxotis-Sport.gr, δε συλλέγει στοιχεία πιστωτικών καρτών, εφόσον σαν τρόπος πληρωμής της παραγγελίας έχει επιλεχτεί η χρήση πιστωτικής κάρτας. Σε αυτή την περίπτωση, η συναλλαγή μεταφέρεται αυτόματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της συνεργαζόμενης με την Toxotis-Sport τράπεζας και η επεξεργασία της συναλλαγής διεκπεραιώνεται από την τελευταία. Τα δεδομένα, που αφορούν στα στοιχεία πιστωτικών καρτών, μεταφέρονται κρυπτογραφημένα. Η κρυπτογράφηση γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου SSL (Secure Socket Layer) που είναι το πιο διαδεδομένο παγκοσμίως. Οι φυλλομετρητές (browsers) Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα Toxotis-Sport.gr.

O επισκέπτης/χρήστης ενημερώνεται επίσης, ότι για την επικοινωνία της Toxotis-Sport με αυτόν, στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006, επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας, που αυτός έχει δηλώσει. Επίσης, ότι, όταν αποστέλλονται σε αυτόν ενημερώσεις μέσω SMS/viber/email κλπ. για αλλαγές των όρων χρήσης του Toxotis-Sport.gr με υπερσύνδεσμο (link), είναι δυνατό να καταγράφεται η IP διεύθυνση της ηλεκτρονικής του συσκευής (κινητό, tablet, υπολογιστής κλπ) για την απόδειξη ότι o επισκέπτης/χρήστης έχει λάβει την ενημέρωση.

3.2.3. Αποδέκτες δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη δύνανται να είναι:

i. Οι αρμόδιοι εκπρόσωποι της Toxotis-Sport και
ii. Οι φορολογικές και ελεγκτικές, εποπτικές και ανεξάρτητες αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου.

Κατά την καταχώριση, πρόσβαση ή/και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη οι εκπρόσωποι της Toxotis-Sport δεσμεύονται να συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, καθώς και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. H Toxotis-Sport απαιτεί από τους εκπροσώπους της, τους συντηρητές της ιστοσελίδας της, καθώς και τους τρίτους συνεργάτες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών), ώστε να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της που επεξεργάζονται, και διαθέτουν και εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τρόπο που είναι σύννομος, προστατεύοντας τα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

3.2.4. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων: Κάθε επισκέπτης/χρήστης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον ΓΚΠΔ (και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού) και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

i) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η Toxotis-Sport,
ii) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του,
iii) το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων,
iv) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και
v) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.

Τα ως άνω δικαιώματα του μπορεί να ασκήσει ως εξής:

Για το δικαίωμα πρόσβασης, μερικής ή ολικής διαγραφής και διόρθωσης/συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων, η Toxotis-Sport παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες του Toxotis-Sport.gr να δουν, διορθώσουν/συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο Toxotis-Sport.gr ή να ζητήσουν πρόσβαση, μερική ή ολική διαγραφή και διόρθωση των δεδομένων τους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση epik@toxotis-sport.gr .

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων η Toxotis-Sport θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της Toxotis-Sport κατά τα προαναφερθέντα. Διευκρινίζεται ότι για να θεωρείται έγκυρη η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων είναι δυνατό να απαιτείται η ταυτοποίησή του αιτούντος, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία ζητείται κάποια από τις παραπάνω ενέργειες πράγματι ανήκουν στο φυσικό πρόσωπο που αιτείται την συγκεκριμένη ενέργεια.

3.2.5. Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί ο σκοπός συλλογής και επεξεργασίας τους, όσον αφορά δε τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, έως ότου αυτός ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού του. Παρόλα αυτά, κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις αγορές του, καθώς και την ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων του, δύνανται να παραμένουν ως πληροφορίες για τον χρήστη προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την Toxotis-Sport και τη διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών. Τα δεδομένα, που συλλέγονται εξαιτίας της επικοινωνίας σας με την Toxotis-Sport, είτε μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας στο Toxotis-Sport.gr είτε μέσω e-mail είτε μέσω τηλεφώνου, ανωνυμοποιούνται δύο (2) έτη από την ημερομηνία επικοινωνίας.

3.2.6. Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας: Για τους σκοπούς της παρούσας επεξεργασίας η Toxotis-Sport δε συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας).

3.2.7. Υποχρέωση Διαφάνειας: Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τα δεδομένα του καθώς και την επεξεργασία και προστασία τους κάθε υποκείμενο προσωπικών δεδομένων δύναται να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Toxotis-Sport (Data Protection Officer) στο email epik@toxotis-sport.gr και στην τηλεφωνική γραμμή +30 2310.662775. Εφόσον, δε, θεωρεί ότι δεν ικανοποιείται από την απάντηση ή γενικά τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των δεδομένων του, ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email complaints@dpa.gr).

3.2.8. Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα προστασίας: Η Toxotis-Sport, οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι βοηθοί εκπλήρωσής της δεσμεύονται συμβατικά να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά και γενικά την παράνομη επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση), όπως και για την διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά. Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση, η Toxotis-Sport, οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι βοηθοί εκπλήρωσής της δεσμεύονται συμβατικά να διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και να μην τα κοινοποιούν ή επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου τους εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από τον νόμο.

Η Toxotis-Sport δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στους παρόντες όρους χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, ρητή συγκατάθεσή του υποκειμένου.


4. Πολιτική «Cookies»

Το Toxotis-Sport.gr χρησιμοποιεί «Cookies», τηρώντας αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών/χρηστών της. Με την παρούσα πολιτική σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε τα «Cookies», καθώς και άλλα αυτοματοποιημένα μέσα προκειμένου να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες των διαδικτυακών τόπων μας, όπως τον αριθμό των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή και συσκευή που χρησιμοποιείται. Με τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, μαθαίνουμε να προσαρμόζουμε καλύτερα την ιστοσελίδα μας και τη διαφήμισή μας προς τους επισκέπτες/χρήστες της.

4.1. «Cookies» και άλλα Αυτοματοποιημένα Μέσα για τη Συλλογή Δεδομένων

Τα «Cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε κάθε συσκευή σας με την χρήση οποιουδήποτε φυλλομετρητή, όποτε επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Τα «Cookies» μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε για να μας ενημερώσουν για παράδειγμα, εάν έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο παρελθόν ή αν είστε νέος επισκέπτης, καθώς και να μας βοηθήσουν, ώστε να εντοπίσουμε χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας, για τα οποία μπορεί να ενδιαφέρεστε περισσότερο. Τα «Cookies» μπορεί να βελτιώσουν την διαδικτυακή σας εμπειρία αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας, καθώς εσείς επισκέπτεσθε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

4.2. Λειτουργίες των «Cookies»

Ανάλογα με το είδος τους, τα «Cookies» επιτελούν λειτουργίες μέτρησης της επισκεψιμότητας της σελίδας, καταγραφή αριθμού επισκεπτών, γλώσσας, ώρας, εισόδου, γεωγραφικής προέλευσης, αναγνωριστικών στοιχείων συσκευής, (π.χ. λειτουργικό σύστημα, ανάλυση οθόνης), λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσατε, απόπειρες εισόδου κ.λ.π. Άλλα «Cookies» είναι προσωπικά δεδομένα και άλλα όχι. Ορισμένα «Cookies» είναι τεχνικά απαραίτητα, ενώ άλλα εξυπηρετούν εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

4.3. Είδη «Cookies»

Υπάρχουν διάφορα είδη «Cookies», λειτουργικά, τεχνικά, ταυτοποίησης χρηστών, διαφημιστικά κλπ.. Τα «Cookies» προβαλλόμενου ιστοτόπου εγκαθίστανται από τον ιστότοπο/σελίδα που επισκέπτεστε και είναι αναγνώσιμα μόνο από αυτόν. Εφόσον ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες τρίτων, τότε εγκαθίστανται στη συσκευή σας και δικά τους «Cookies», τα λεγόμενα «Cookies» τρίτων (google, analytics, Facebook κ.ά). Μόνιμα «Cookies» είναι όσα αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δε διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. «Cookies» συνεδρίας ή περιόδου λειτουργίας, είναι όσα διαγράφονται μόλις κλείσετε περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα «Cookies». Aν επιλέξετε συνειδητά να τα αποδεχθείτε, ο ιστότοπός μας θα απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας, (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό δεν θα χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στη σελίδα μας κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης.

4.4. Νομικό καθεστώς χρήσης και αποθήκευσης «Cookies»

H εγκατάσταση και χρήση «Cookies» ρυθμίζεται ειδικά, από τον νόμο (άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 3471/2006 που ενσωμάτωσε η ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ ΕΚ ePrivacy), που αναμένεται να αντικατασταθεί με Κανονισμό (ePrivacy Regulation), οπότε ενδεχομένως θα επέλθουν αλλαγές στην παρούσα πολιτική. Κάθε ιστοσελίδα επιτρέπεται να εγκαταστήσει ένα τέτοιο «Cookie», μόνο στην περίπτωση που εσείς ως επισκέπτης/χρήστης μας δώσετε με θετική ενέργεια (opt-in) τη ρητή συγκατάθεσή σας (κατά τους όρους του ΓΚΠΔ) και με τις οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση για την εγκατάσταση αυτή, τη χρησιμότητα, τις συνέπειες άρνησης για την εμπειρία επισκέπτη/χρήστη, το σκοπό της επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής. Για το σκοπό αυτό, σας παρέχουμε την παρακάτω αναλυτική ενημέρωση.

4.5. Έλεγχος και διαγραφή «Cookies»

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα «Cookies» ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα «Cookies» που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση «Cookies». Ωστόσο, στη περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μη λειτουργούν μερικές υπηρεσίες (π.χ αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστοτόπου). Η πολιτική αυτή θα αναθεωρείται τακτικά ώστε να προσαρμόζεται στις οδηγίες των Εποπτικών Αρχών και τις νεότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις.


5. Ασφάλεια – Εγγεγραμμένοι χρήστες

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.
Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί ο προσωπικός κωδικός (password) που ορίζετε όταν γίνεστε χρήστης του παρόντος ιστοτόπου, Toxotis-Sport.gr.

Για να σας επιτρέψουμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας και να σας παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη (username) και o προσωπικός σας κωδικός (password). Για αυτό το λόγο, πρέπει να προστατεύετε καλά αυτά τα στοιχεία, για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Επίσης σας συμβουλεύουμε να δημιουργείτε προσωπικούς κωδικούς (password) χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Οι χρήστες ενημερώνονται ότι η Toxotis-Sport δεν υπέχει οποιασδήποτε ευθύνης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους στο Toxotis-Sport.gr, που οφείλεται σε ενέργειες ή παραλείψεις του χρήστη.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του Toxotis-Sport.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.


6. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H Toxotis-Sport δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητά της, όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η Toxotis-Sport, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων, που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.


7. Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος Toxotis-Sport.gr αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 καθώς και της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η Toxotis-Sport επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή τυχόν παραγγελιών, που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα, από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα των προσώπων αυτών, μη αποκλειομένων τυχόν άλλων αξιώσεων εναντίον του.


8. Τιμές των πωλούμενων προϊόντων

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ ως ισχύει (σήμερα 24%), ενώ η Toxotis-Sport επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές των προϊόντων της.


9. Τρόποι πληρωμής

Έχετε την δυνατότητα να πληρώσετε για τη παραγγελία σας με 4 διαφορετικούς τρόπους. Όποιον τρόπο πληρωμής και να επιλέξετε είναι 100% ασφαλής. Συνεπώς επιλέξτε τον τρόπο που σας βολεύει καλύτερα και καλύπτει τις ανάγκες σας.

Παρακάτω αναφέρουμε αναλυτικά τον κάθε τρόπος πληρωμής και τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας:

9.1. Πληρωμή με χρεωστική – πιστωτική – προπληρωμένη κάρτα

Μπορείτε να ολοκληρώσετε και να πληρώσετε τη παραγγελία σας, εύκολα, γρήγορα και κυρίως με ασφάλεια, με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες (Visa, Mastercard, Electron, Maestro) οποιασδήποτε τράπεζας, μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος συναλλαγών της Eurobank.

Όταν επιλέξετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής και πατήσετε ολοκλήρωση παραγγελίας, θα μεταφερθείτε αυτόματα στο σύστημα της Eurobank όπου θα ολοκληρώσετε τη πληρωμή σας με απόλυτη ασφάλεια. Μόλις τα στοιχεία σας εξακριβωθούν και γίνουν δεκτά από τη τράπεζα, τότε και πάλι αυτόματα μεταφέρεστε πίσω στην σελίδα μας όπου θα δείτε τη παραγγελία σας ολοκληρωμένη.

9.2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να πληρώσετε τη παραγγελία σας με κατάθεση σε έναν από τους διαθέσιμους τραπεζικούς λογαριασμούς (Eurobank ή Τράπεζα Πειραιώς). Τα στοιχεία των λογαριασμών θα σας γνωστοποιηθούν κατά τη στιγμή ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, εφόσον επιλέξετε «Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό».

 • Για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες, παρακαλούμε κατά την κατάθεση ως Αιτιολογία να δηλώσετε τον Αριθμό Παραγγελίας. Στη περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας, θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του πελάτη.
 • Στη περίπτωση που επιλέξετε να κάνετε μεταφορά μέσω web banking, όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε ποιoς θα επιβαρυνθεί τα έξοδα αποστολής, θα πρέπει να επιλέξετε «Αποστολέας».

Μετά τη κατάθεση, ενημερώσετε μας τηλεφωνικά (+30 2310.662775) ή μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η παραγγελία σας.

9.3. Αντικαταβολή

Η πληρωμή σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με αντικαταβολή, κατά τη στιγμή παραλαβής των προϊόντων, στον υπάλληλο της courier. Το κόστος για την αντικαταβολή ανέρχεται στο ποσό των 1.50 ευρώ. Ο συγκεκριμένος τρόπος πληρωμής είναι διαθέσιμος μόνο για αποστολές εντός Ελλάδας.

Για τις εντός Ελλάδας παραγγελίες, αξίας 65 Ευρώ και άνω, η αντικαταβολή παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.

9.4. Πληρωμή στα καταστήματα μας

Εφόσον επιλέξετε παραλαβή από τα καταστήματα μας, τότε έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε κατά τη παραλαβή των προϊόντων σας. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με μετρητά ή με χρεωστική – πιστωτική κάρτα.


10. Αποστολή Παραγγελίας

Στο Toxotis-Sport.gr παρέχουμε διάφορους τρόπους παραλαβής των προϊόντων που έχετε αγοράσει.

 • Όλες οι αποστολές γίνονται μέσω των ΕΛΤΑ Courier (πόρτα – πόρτα) και αφορούν παραγγελίες εντός Ελλάδας και για Κύπρο.
 • Η αποστολή – παράδοση των προϊόντων γίνεται εντός 1 – 3 εργάσιμων ημερών. Ανάλογα με τη περιοχή και τις εργάσιμες ημέρες που μεσολαβούν.
 • Σε περιόδους μεγάλου φόρτου εργασίας (Σαββατοκύριακα, γιορτές, αργίες) οι παραγγελίες θα εκτελούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

10.1. Παραλαβή από τα καταστήματα μας

Μόλις η παραγγελία σας είναι έτοιμη, θα σας ενημερώσουμε για τη παραλαβή της. Η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί από φυσικό μας κατάστημα της επιλογής σας, δωρεάν. Ο χρόνος παραλαβής μιας παραγγελίας ανέρχεται από μερικά λεπτά (εάν το προϊόν βρίσκεται ήδη σε κατάστημα μας) έως και 3 εργάσιμες από την ημέρα της παραγγελίας.

Η παραλαβή μπορεί να γίνει από Δευτέρα έως Σάββατο, σύμφωνα με τις παρακάτω ώρες λειτουργίας των καταστημάτων μας:

 • Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο: 09:30 – 15:00
 • Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:00 – 21:00

10.2. ΕΛΤΑ Courier για Ελλάδα

Αποστολή προϊόντων πραγματοποιούμε σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τα EΛΤΑ Courier (πόρτα – πόρτα). Οι παραγγελίες που δεχόμαστε τις εργάσιμες ημέρες, επεξεργάζονται την ίδια ημέρα, εφόσον υπάρχει άμεση διαθεσιμότητα των προϊόντων. Ενώ αποστέλλονται σε 1-3 εργάσιμες μέρες από την μέρα της παραγγελίας.

 • Οι παραγγελίες που δεχόμαστε την Παρασκευή μετά τις 15:00 και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αποστέλλονται εντός των επόμενων 3 εργάσιμων ημερών.
 • Όταν παρουσιάζονται προβλήματα στο οδικό δίκτυο της χώρας – καθώς και έντονα καιρικά φαινόμενα, ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις.

Τα έξοδα αποστολής εντός Ελλάδας διαμορφώνονται στα 3,50 Ευρώ για προϊόντα έως 2 κιλά, ενώ για κάθε επιπλέον κιλό υπάρχει χρέωση 1 Ευρώ.

Για τις εντός Ελλάδας παραγγελίες, αξίας 65 Ευρώ και άνω, η αποστολή παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.

10.3. ΕΛΤΑ Courier – Fast Parcel Cyprus (FPC) για Κύπρο

Αποστολή προϊόντων πραγματοποιούμε και σε όλη την Κύπρο, μέσω της υπηρεσίας «Fast Parcel Cyprus» (FPC) των ΕΛΤΑ Courier. Για τη Κύπρο τα έξοδα αποστολής διαμορφώνονται στα 18 Ευρώ για έως 2 κιλά, ενώ για κάθε επιπλέον κιλό υπάρχει χρέωση 3 Ευρώ.

Για παραγγελίες από άλλες χώρες πλην Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και σε περίπτωση που επιθυμείτε την αποστολή με εταιρεία ταχυμεταφορών επιλογής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας, για τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής και πληρωμής.


11. Ανωτέρα Βία

Αν σε οποιαδήποτε περίπτωση για λόγους ανωτέρας βίας (όπως κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, βλάβες οχημάτων μεταφοράς, πανδημίες) δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση παράδοσης της παραγγελίας σας εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, για το οποίο έχουμε δεσμευτεί, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε και να μας πείτε αν τελικά επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.


12. Ακύρωση παραγγελίας

Για οποιαδήποτε ακύρωση παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας.

Επιστροφή τυχόν καταβληθέντων κατά την καταχώριση της, ακυρωθείσας πια, παραγγελίας χρημάτων εκτελείται εντός 14 ημερών από την ακύρωση. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επιστροφή των χρημάτων σας, που αφορούν στην αξία του προϊόντος, εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής τον οποίο είχατε επιλέξει. Έτσι, το ποσό θα σας επιστραφεί είτε με ακύρωση της χρέωσης της χρεωστικής/πιστωτικής/προπληρωμένης κάρτας σας, είτε με την κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο έγινε η πληρωμή εκ μέρους σας ή σε τυχόν άλλον που θα μας υποδείξετε.

Η δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας σας, σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωσή της.


13. Υπαναχώρηση – Επιστροφές Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αναίτια και αζημίως, εντός προθεσμίας 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που έγινε η παραλαβή τους. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Toxotis-Sport μέσω της Φόρμας Επιστροφής Προϊόντων.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα επιστρεφόμενα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί-φορεθεί (παρά μόνο για σκοπούς δοκιμής τους), λερωθεί ή άλλως πως αλλοιωθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, δεν έχουν αφαιρεθεί τυχόν καρτελάκια/ετικέτες που φέρουν και δεν έχουν καταστραφεί οι συσκευασίες εντός των οποίων απεστάλησαν, συνοδεύονται δε από την απόδειξη λιανικής πώλησης.

 • Επισημαίνεται ότι για λόγους υγιεινής δεν γίνονται δεκτές αλλαγές σε μαγιό και κάλτσες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τις επιστροφές είναι να γίνονται με την ΕΛΤΑ courier με χρέωση της Toxotis-Sport. Σε περίπτωση που η επιστροφή γίνει με άλλο μέσο δεν θα γίνεται δεκτή και θα επιστρέφετε στον αποστολέα.

Για την Κύπρο μέσω της υπηρεσίας «Fast Parcel Cyprus» (FPC) των ΕΛΤΑ Courier τα έξοδα επιστροφής διαμορφώνονται στα 18 Ευρώ για έως 2 κιλά, ενώ για κάθε επιπλέον κιλό υπάρχει χρέωση 3 Ευρώ.

Για την αποφυγή της δικής σας ταλαιπωρίας, παρακαλείσθε να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. λάθος είδος, μέγεθος κλπ).

Εφόσον αποφασίσετε να επιστρέψετε το προϊόν το οποίο αγοράσατε, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο διακανονισμού της επιστροφής. Οι δυνατότητες, που σας δίνονται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, είναι οι εξής:

 • Αποστολή νέου προϊόντος – Το νέο αυτό προϊόν μπορεί να είναι το ίδιο ή παραπλήσιο με το προηγούμενο ή μπορείτε να επιλέξετε κάποιο άλλο προϊόν από το ηλεκτρονικό κατάστημα μας. Σε περίπτωση λοιπόν, που επιθυμείτε να αλλάξετε το προϊόν με κάποιο άλλο από την ηλεκτρονική μας συλλογή, επιβαρύνεστε με το κόστος επαναποστολής του νέου προϊόντος 7 ευρώ, ασχέτως της τυχόν διαφοράς που θα προκύψει από την αλλαγή του προϊόντος.

Αν η επιστροφή οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος, τα έξοδα επιστροφής του και αποστολής του νέου προϊόντος τα αναλαμβάνουμε εμείς.

 • Επιστροφή των χρημάτων σας – Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επιστροφή των χρημάτων σας, και στην περίπτωση αυτή, εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής τον οποίο είχατε επιλέξει. Έτσι, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, το ποσό θα σας επιστραφεί είτε με ακύρωση της χρέωσης της χρεωστικής/πιστωτικής/προπληρωμένης κάρτας σας, είτε με την κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο έγινε η πληρωμή εκ μέρους σας ή σε τυχόν άλλον που θα μας υποδείξετε. Η επιστροφή εκτελείται εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Από το προς επιστροφή ποσό της αξίας του προϊόντος παρακρατείται ποσό 7 ευρώ, που αφορά τα τυχόν έξοδα επιστροφής του.

Δεν επιστέφονται χρήματα για τυχόν μεταφορικά κόστη που μπορεί να πληρώθηκαν κατά την αποστολή του προϊόντος και για τυχών εξτρά υπηρεσίες, που έχετε επιλέξει (άμεση αποστολή, παράδοση Σαββάτου κλπ).


14. Διάφορα

Η Toxotis-Sport διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Τελευταία αναθεώρηση των παρόντων: Δεκέμβριος 2020.

Σε περίπτωση μη παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων (και εφόσον έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την καταχώρηση της παραγγελίας), παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στην ηλεκτρονική διεύθυνση epik@toxotis-sport.gr .


15. Παρέκταση Αρμοδιότητας

Οι παρόντες όροι ισχύουν για τους επισκέπτες/χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος της Toxotis-Sport (Τoxotis-Sport.gr) και διέπουν την σχέση τους μαζί της. Ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και για οιαδήποτε ερμηνεία τους ή διαφορά μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και της Toxotis-Sport, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.